Konstresa till Borås den 14 november.
Bengt Swedmark inleder.
Berit Swedmark har just påbörjat visningen.
I halvtid ett uppehåll kallat Evertsberg med servering av blåbärssoppa.
Visningen avslutades med lunch.
Ingvar Olemyr ser till att det finns något i glasen.
Ingvar Olemyr och Birgit Thilander säger skål.
Resan avslutas på Borås museum. Kristina Mellström presenterar den pågående Astrid Lindgren-utställningen. Just den 14 november var det extra festligt, eftersom det var själva fördelsedagen.