ÅRSMÖTE 2008
Lars Ödman redogör för valberedningens förslag till styrelse.
Kassaförvaltaren Birger Rockler informerar om det ekonomiska läget.
Ordföranden tackar Per Elam för hans med inlevelse framförda Fröding-recitation.
Ordföranden hälsar välkommen
Sven Lindqvist och Astrid Torell i en skål.