Studiebesök på Chalmers avd Design den 9 april 2008
Lennart Eneroth presenterar professorn i Teknisk Design Ulrike Rahe.
En presentation av ett pågående projektarbete.
Förstaårselever visar upp sina alster.
Intresserade åhörare.
En välsmakande lunch på kårrestaurangen Hyllan avslutade besöket.