2008 års klubbmästerskap på Ale GK torsdagen den 18 september 2008.
Gunnar Edström förbereder en putt på greenen. Berit Andersson och Karin Öckert studerar tekniken.
Tillbaka