Den 11 december avslutade SENT året på GTS. Ett 60-tal medlemmar samlades kring julbordet.
Karin, Julia och Katarina, tandläkarstuderande, som deltog i festligheterna hjälpte till med utskänkningen av glöggen.

Kassaförvaltare Birger Rockler med fru Eva och Marianne Ericsson avnjuter glöggen.

Bengt Asterling med fru Marja-Leena och Barbro Andersson vid ankomsten.
Lotta von Schedvin Mahanandia och Bengt Waldenström poserar för fotografen.
Paret Mahanandia med världens finaste kärlekshistoria.
P.K. Mahanandia avtackas efter föredraget av ordföranden Yngve Ahlström.
Vid sillbordet. Närmast i bild Yngve Ahlström och Rolf Klevell.
Ledamöterna Marianne Ericsson och Siv Düring tillsammans med Christin Plank som är på väg in i styrelsen. Alexander och Vanja Kristsons i bakgrunden.

Bengt Waldenström kompade nubbevisorna till helan, halvan och tersen.
Gunilla Olemyr sjunger med och Mahanandia ler roat åt de svenska riterna.