Ryttmästarbostället vid Simsjön utanför Skövde, Gustaf Adolfsdagen den 6 nov. 2008.
Ryttmästarbostället.
Kavallerimajor Berhard Englund berättar om anläggningen och ger en historisk tillbakablick.
Astrid Torell lämnar av plutonen (utanför bild) till Kavallerimajoren.
Klart för intåget till buffén.
Interiör. Staben i överläggning.
En god buffé dukades upp i den imponerande matsalen.
Till bords.
Jan-Erik Lövgren i enskilt samtal med majoren.
Major Englund visar sin imponerande samling svärd.
Interiör från officersmässen.
Bernhard Englund visar Gustav III:s rum. Rolf Klevell och Lars Frändberg lyssnar intresserat.
Tillbaka