Foton från styrelsesammanträden.
Styrelsemöte den 12 maj 2008 på Hälleviksstrand.
Styrelsemöte den 12 maj hos Yngve och Eva Ahlström i Hälleviksstrand. Birger, Ingvar och Gunnar i arbete med höstens program.
Några hämtade inspiration nere vid bryggan.
Ingvar och Sven i samspråk med värdinnan.