SENT i Göteborg 15 ÅR
Jubileet firades den 12 september på Värdshuset Stjärnvik på Vargön i Göteborgs södra skärgård.
M/S Ylva som tar oss från Saltholmen till Vargö.
Inger Waldenström räknar in deltagare.
Gunilla och Matts Dahlberg och Inger Waldenström under överresan.
Några av gästerna från SENT i Stockholm, som övernattat hos Marianne Ericsson, möter upp på Styrsö Tången.
Sven Lindqvist, Kerstin Järvholm och Rolf Klevell först i land på Vargö.
I entrén till värdshuset stod värden Mats Lakander med personal och tog emot gästerna.
Lena och Lars Ödman och Thorvald Hammargren provsmakar fördrinken.
Erik Jönsson och Lena Håkansson samspråkar i förgrunden.
Tre av de fyra borden.
Anna-Lisa Rasmusson sköter bordskonversationen. Carl-Gösta ser tankfull ut.
Gun-Britt Neuman och Ilona Kamras ler in i kameran.
Anna-Greta Kjerstadius, Berit Hammargren och Kerstin Järvholm i samspråk.
Göran Wassén och hedersledamoten Astrid Torell, äldst av deltagarna med 94 år.
Sveriges främste Bellman-tolkare Martin Bagge såg till att stämningen var på topp.
Marianne Ericsson och Matts Dahlberg har något klurigt att reda ut.
Lena Augustsson och Bengt Waldenström överraskade av fotografen.
SENT i GBGs ordförande Yngve Ahlström välkomsttalade och gav några axplock ur föreningens 15-åriga historia.
 
Martin Bagge med sin citrinchen, en synnerligen exklusiva kopia av det instrument Bellman själv använde. Sven Lindqvist uttryckte sin uppskatt-ning av det arbete Bengt Waldenström lägger ned till föreningens bästa.  
Stockholmsföreningens ordförande Thorvald Hammargren i ett inspirerat tacktal till systerföreningen i Göteborg.
Göran Wassén i ett bejublat framträdande.
M/S Fjordskär chartrad för återfärden tog oss hem.

Lunch på GTS för våra stockholmsvänner dagen efter festen.
De två systerföreningarnas ordförande Thorvald Hammargren och Yngve Ahlström i dialog över bordet.
Ingemar Håkansson tycks ha något intressant att visa fru Vanja och Erik Jönsson.
Berit Hammargren och Eva Ahlström lyfter blicken från tallrikens wallenbergare.
Visning av konferensavdelningen på GTS. Yngve Ahlström i färd med att demonstrera de tekniska finesserna.
Några av stockholmsföreningens seniorer ställda mot väggen. fr.v Berit Hammargren, Thorvald Hammargren, Margareta Jönsson, Birgitta Lockowandt och Erik Jönsson.