Vårutflykt till Jonsereds Herrgård den 13 maj 2009
Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitets mötesplats, ett intellektuellt centrum för utbyte av tankar om kultur, vetenskap, livsåskådning och politik.
Storslagen utsikt över Aspen.
Gunnar och Berit Edström och Florens Vidén bänkade till lunch.
Bengt och Margareta Ingervall sommargästar Sverige. Här tillsammans med gamla vännerna Yngve och Eva Ahlström.
Arrangören för besöket Lennart Eneroth presenterar fil. dr Gunnar Dahlström, ledamot i det förtroenderåd som samordnar programverksamheten på Herrgården.
Marianne Ankarloo, Lillemor Lindegård, Anna-Greata Kjerstadius och Anne-Marie Edfors under lunchen.
Gunnar Dahlström informerade till kaffet om Herrgårdens tidigare historia och om nya ägarens Göteborgs Universitet programverksamhet. Det är nu fem år sedan universitetet flyttade in.
Runt Herrgården utbreder sig ett synnerligen spännande naturområde. Strax intill en flerhundraårig lind.
Närbild av stammen.