Lunch på Göteborgs Tandläkare-Sällskap med föredrag av Bengt A. Öhnander "Göteborg under andra världskriget".

 

Bengt A. Öhnander har skrivit mycket om Göteborg och han återfinns ofta med sina kåserier på Världens Gång-sidan i Göteborgs Posten. Ordförande Yngve Ahlström inleder med en presentation.
Föredragshållaren förbereder sin entré.
Bengt A. Öhnander i föreläsningspose med en liten del av sina publkationer om Göteborg och dess historia bakom sig.
Sven Hjemström avvakter med torskryggen tills hustru Gun fått den serverad. Karin Jonsson tittar fram.
Karin Öckert i samspråk med Bengt och Ann-Marie Lindvall.
Eva Rockler och Arne och Brita Ridell väntar på att det skall komma något på bordet.