Föredrag "Människosmuggling" den 8 februar 2010 i Svarta Örnsordens lokaler.
Vilma och Alexander Kristsons var bland de första på plats.
Polisinspektörerna vid gränspolisen i Göteborg Göran Larsson och Marita Bengtsson gör sig beredda att berätta om, hur man kommit ligorna på spåren.
Resultatet av spaningsarbetet redovisas i ett omfattande bildmaterial.
Ordföranden Yngve Ahlström tackar för ett synnerligen intressant föredrag.
En avslutande god lunch.