"Anrop RED DOG - föredrag på GTS den 25 oktober 2010.
Fil. kand. Jan Olof Nilsson föreläsare, falkenbergare och historiker gav en dramatisk skildring från beredskapsårens dagar.
Siv Düring och Sven Uno Persson på plats.
Yngve Ahlström tackar för det mycket uppskattade föredraget.
En god lunch i Sällskapets festvåning avslutade sammankomsten
Ingvar Olemyr förbarmade sig över hemsidefotografen Bengt Waldenström som aldrig själv var med i bild.