Styrelsemöte på GTS 15 nov. 2010
Överläggningarna i styrelserummet på GTS har just börjat. På föredragningslistan formalia och vårens sammankomster.
Klubbmästare Marianne Ericsson övervakar. Sekreterare Ingegerd Wieslander griper sig an smörgåstårtan med assistans av ordföranden Yngve Ahlström. Ingvar Olemyr sträcker sig efter vinbuteljen behjälplig med att korka upp.
Birger Rockler och Sven Lindqvist i bortre ändan av bordet har hand om tårtspadarna. Alla synes vänta på sin bit.