Årsmöte i SENT onsdagen den 16 mars 2011 på GTS.
Tidigt på plats i konferenssalen. Barbro Andersson och tillträdande ordförande maken Bernt, Christin Plank och Lars Öckert.
Avgående ordföranden Yngve Ahlström och sekreteraren Ingegerd Wieslander förbereder mötet.
Bengt Waldenström framför årsberättelsen i form av ett bildspel.
Ordföranden avtackas efter 12 år på posten. Här är det nytillträdde Bernt Andersson som överlämnar gåva. Tidigare hade vice ordföranden Bengt Waldenström överlämnat ett diplom som tillkännager att Yngve utstts till föreningens hedersordförande.
Eva Ahlström tackas här av sekreteraren Ingegerd Wieslander för sitt engagemng för föreningen och som gästfri värdinna i olika sammanhang och för den support hon givit Yngve under hans tolv år som ordförande.
Kassaförvaltare Birger Rockler hade också något att överlämna.
Klubbmästaren Marianne Ericsson överlämnar styrelsekollegernas tack i form av ett snyggt paket.
De två ordförandeklubborna överlämnas till Bernt Andersson. Den ena en kaskelottand med silverbeslag, skänkt av Naturhistoriska museet i Göteborg och den andra en träklubba, gåva av GTS på föreningens 10-årsjubileum.
Underhållningen svarade Lars Erik Frendberg för. Hans framförande av visklassiker och populärmusik och humoristiska mellansnack var så underhållande att några bilder ej blev tagna förrän vid avtackningen..
En lunch i festvåningen avslutade årsmötet. En eloge till GTS kanslist Frida som tillagat den goda lunchen.