SENT besöker Volvo den 22 okt. 2012
Samling i receptionen i Volvo Cars Visitor Centre.
I väntan på Blå Tåget.
Embarkering.

Ingen fotografering tilläts. Färden med Blå Tåget innefattade de olika produktionsfabrikerna, pressverket, karossfabriken, monteringsfabriken. Dock ej måleriet med sina höga krav på luftrening. Fantastiskt att se detta precitionsarbete utföras av robotar och människor.

Ordföranden Bernt Andersson tackade guiden Bo Shui och chauffören Arturo Valdes för den intressanta åkturen. Björn Weissenrieder mellan de båda ser ut att instämma.
Fotografier från den goda buffélunchen i Restaurang Varianten i Huvudkontorets byggnad saknas tyvärr.