SENTs Julbord den 11 december 2013

Samling. Ordföranden välkomnar nyanlända gäster.
Ett femtiotal medlemmar fanns på plats.
Kvöllens föredragshållarare var kollega Christer Ström, specialist i kökkirurgi, Han har också varit verksam inom rättsodontologi. Ämnet för dagen var "Två bröllop och fyra begravningar" ett stycke aktuell nutidshistoria, där Carin Göring spelat en framträdande roll och där många frågor väckts om vad som verkligen hände.
Bengt Qvist, Ingegerd Wieslander och Bengt Waldenström tar för sig av det dignande julbordet.