SENT besöker Göteborgs Stadsmuseum och dess utställning Svenska Ostindiska kompaniet.
Lunch på restaurang Hamngatan. Varmrätten bestod av vildfärslimpa och timjangräddsås. Berit Andersson och Lennart Karlsson Bragd närmast kameran.
Eva Senning, Margareta Ingervall, Bengt Ingervall och Rolf Behrens.
Bernt Egnell och Mikael Lindahl.
Bengt och Ann-Marie Lindvall och Lars-Göran Karlsson närmast kameran.
Ordföranden Bernt Andersson informerar om kommande aktiviteter. I bild också närmast fr.v. Bengt och Ann-Marie Lindvall, Bertil Hager, Werner Tromlitz och Eva Ahlström.
Vår museipedagog Håkan Strömberg visar på tavlorna 1700-talets högreståndsklädsel och berättar om seder och bruk och hygienbestyr och påpekar att avsaknaden av tavlor på vanligt folk göratt vi ganska lite vet, om hur dessa levde och klädde sig.

Som avslutning berättade vår guide om att en kinaresa kunde ta upp till 1 1/2 år och att endast ungefär halva besättningen kom att överleva.

Här tackar Bernt Andersson för den synnerligen intressanta guidningen.