Skansen Lejonet, 9 april 2014

Gullbergsklippan lät Erik Dahlberg uppföra Skansen Wästgötha Leijon. Borgen stod helt klar 1694.
Samling i väntan på guidning. I bakgrunden den gamla dörrem förstärkt med tillplattade bröstharnesk och korslagda järnband. Nu prydnadsföremål.
Vår guide, Tord Nordström, gav en tillbakablick på Fästningens historia, alltifrån det medeltida Gullbergs Fäste till Erik Dahlbergs Skansen Westgötha Leijon och till det nutida Skansen Lejonet.
Sverige hade efter en inlösen på 1 miljon riksdaler år 1619 återfått det område vid Göta älvs mynning som man tvingats pantsätta vid freden i Knäred sex år tidigare. Så snart området åter blev svenskt började man här att bygga en befästningsstad, nuvarande Göteborg. Under Sveriges stormaktstid var Göteborg en av Europas starkaste fästningar.  Skansen Lejonet ingick i den befästningsgördel, som skulle försvåra ett angrepp på staden, vars orsaker alltid gällde kampen om västkusten.
Skansen Lejonet är idag Götiska Förbundets Förbundsborg
 
 
Stabila murar omger fästningen.
Andra våningen där efter visningen lunhbuffén stod uppdukad.
Bänkade högst upp, där Götiska Förbundet har sin ordenssal.
Dags att hugga i på salladsbordet.
Varmrätten bestod av torskrygg med räksås.Kaffe och dessertbakelse avslutade ännu en trevlig sammankomst.