Styrelsemöte på GTS den 26 januari 2015
Förhandlingarna startar till en kopp kaffe.
Ingegerd kollar med Leif att valnämndens förslag är rätt infört i protokollet.
En god lunch med en flaska vin avslutar mötet.