Ordförande Bernt Andersson i förberedelser. Årsberättelsen som Bengt Waldenström brukar visa med ett bildspel gick om intet. USB-minnet fungerade inte. Det hjälpte inte att Frida assisterade.
Bo och Jill Roswall och Johan Holm i samspråk vid välkomstdrinken.
Bänkade för möte.
Birger Rockler drar ekonomiska rapporten. Yngve Ahlström mötesordförande.
Arne Allgulander ger 2014 års styrelse ansvarsfrihet.
Avgende hedersordföranden Yngve Alström, mångårig medlem i SENT och revisor Arne Allgulander som varit med i den funktionen sedan starten 1973 avtackas med blommor.Sekreterare Ingegerd Wieslander och ordförande Bernt Andersson och vi alla tackar för lång och trogen tjänst.
Brittmo Bernhardsson kåserade om "Astri Taube - en mångsidig och duktig konstär i skuggan av sin make Evert."
Lena Wolff Tak och Brittmo Bernhardsson hade en del att tala om, Brittmo visade nämlingen i sin bildsamling bland skulpturer av Astri ett par skulpturer av Lenas barn. Arne Allgulander hade arrangerat sammankomsten.
Gunnar E. Carlsson höjde stämningen med sin underfundigt improviserade verskonst.
Ordföranden Bernt Andersson har sista ordet.