SENTs 20-årsjubileum 6 sept. 2013
Ordföranden, Bernt Andersson, inspekterar lokaliteten.

Harry Person legendarisk cafépianist, spelade under mingeln.

Samling till ett glas mouserande.

Samling i konferenslokalen, där ordföranden hälsade välkommen.

Auditoriets andra halva.

Bengt Waldenström gav en återblick på SENTs tillblivelse och dess första år i en liten bildkavalkad.

Professor Gunnar E. Carlsson höll jubileumsföreläsning med vittomfattande rubricering.

Lillemor Lindegård med Yngve Ahlström, värd för kvällen.

Jan Ahlqvist, Ninia Egnell och Ulf Anderberg.

Gästande Seniortandläkarnas ordförande Thorvald Hammargren med hustru Berit i samspråk med Margareta Ingervall.

Gunnar E. Carlsson och Barbro Andersson.

Bengt Lindvall, Eva Behrens och Percy Milleding skålar med fotografen.

Ett synligt bevis på den dåliga akustiken. Sándor Fejér, Ingegerd Wieslander och Birgitt Thilander försöker föra ett samtal över bordet.

Karin Öckert och Lennart Karlsson Bragd.

"Pärlor från opera och musikal." Kvällen avslutades med stor underhållning. Operasångarna Grith Fjeldemose och Gösta Zachrisson avtackades med blommor och stående ovationer.

Tillbaka