Styrelsemöte den 3 februari 2014
Sammanrädet öppnat.
Rokad i styrelsen. Eva går in på vice ordförande-posten och Yngve ingår som ledamot.
Ordföranden tyckte att fotografen Bengt skulle vara med på bild och tog hand om kameran.